Federal Learning Account (FLA)

De Belgische overheid gaat een nieuw platform lanceren: het Federal Learning Account (FLA). Deze digitale toepassing dient om werknemers inzicht te geven in hun individueel opleidingsrechten en opleidingen.

Dit platform centraliseert informatie over opleidingsrechten en vereist van werkgevers om zowel formele als informele opleidingen die aan hun werknemers worden aangeboden elektronisch te registreren.

Met deze stap beoogt de federale overheid het beheer van opleidingsrechten en opleidingen te stroomlijnen en transparantie te bevorderen.

Federal Learning Account

FLA, een gecentraliseerd overzicht van opleidingsrechten werknemers

Het FLA is een initiatief van de Belgische overheid dat als centraal platform dient voor het beheer van opleidingsrechten van personeel. Werkgevers zijn verplicht om regelmatig de voltooide opleidingsuren van elke werknemer bij te werken op het FLA-platform.

Tegelijkertijd stelt de online tool werknemers in staat om hun beschikbare opleidingskredieten voor het lopende jaar in te zien.

Vanaf wanneer moet je als werkgever de FLA-tool gebruiken?

Vanaf 1 april  2024 wordt het voor werkgevers verplicht om het opleidingsrecht van hun werknemers te registreren in de FLA. Met de lancering van het platform op deze datum krijgen bedrijven negen maanden de tijd om aan deze nieuwe vereiste te voldoen en hun gegevens aan de overheid te rapporteren.

Deze nieuwe databank zal een centrale rol spelen in het beheer van opleidingsrechten van werknemers en zorgen voor een verplichte registratie van individuele opleidingen.

Dankzij Xaurum hoeft u zich als werkgever geen zorgen te maken over uw FLA verplichtingen!

Wat moet je als werkgever registreren en opvolgen op het FLA-platform?

FLA-platform

Voor elk kwartaal dien je de details van gevolgde opleidingen, zoals data, inhoud, resultaten en financiering, te registreren binnen 1 maand na afloop van dat kwartaal. Je dient ook de door de overheid of opleidingsverstrekkers ingevoerde gegevens te controleren en zo nodig aan te passen.

De overheid, registreert de gegevens in de FLA. Zij melden persoonsgegevens, berekenen het initiële opleidingsrecht per werknemer en het resterend saldo aan opleidingsrechten.

Welke gegevens zijn beschikbaar in de Federal Learning Account?

De FLA bevat gegevens over de werkgever :

  1. Ondernemingsnummer
  2. RSZ nummer

 De FLA bevat gegevens over elke werknemer:

  1. De identiteit van de persoon met zijn  Rijksregisternummer
  2. Het arbeidsregime waarin men is tewerkgesteld
  3. De bevoegde paritaire comité of paritaire sub comité waaronder de werknemer ressorteert
  4. Het registratienummer van de cao waarop het individueel opleidingsrecht of de sectorale opleidingsrechten en het opleidingskrediet eventueel is gebaseerd
  5. Het aantal opleidingsdagen, uitgedrukt in dagen of uren waarop de werknemer in het lopend jaar recht heeft ingevolge het individueel en of de sectorale opleidingsrecht(en)
  6. Het aantal gevolgde opleidingsdagen, uitgedrukt in dagen of uren en het aantal overblijvende te volgen dagen of het aantal over te dragen dagen naar het volgende jaar
  7. De gevolgde opleidingen en hun relevante basiskenmerken zoals titel, begindatum, einddatum , type : formeel of  informeel, resultaat en FLA scope
  8. De openstaande actuele waarde van het opleidingskrediet, uitgedrukt in dagen of uren

Hoe kan de werknemer het FLA-platform raadplegen?

De geregistreerde werknemer zal elektronisch toegang hebben tot de FLA via www.mycareer.be alsook zijn opleidingskrediet kunnen raadplegen in het Xaurum LMS.

Al deze informatie zal ook naar de eBox van de werknemer worden gestuurd.

Wat kan Xaurum voor jou als werkgever betekenen voor de Federal Learning Account?

Deze nieuwe applicatie brengt heel wat nieuwe administratieve verplichtingen mee voor werkgevers. Laat ons de administratieve rompslomp uit je handen nemen. Als specialist in opleidingssoftware kan Xaurum gemandateerd worden om de FLA-aangiften voor je bedrijf in te dienen.

Een vijftigtal bedrijven hebben Xaurum al gemandateerd om de FLA aangifte in XML langs het batch kanaal van de overheid te laten invoeren. Ons mandateren kan eenvoudig langs de Mahis applicatie van de sociale zekerheid (RSZ).

Xaurum kan ook ingezet worden als een LRS (Learning Record Store) om je gegevens op een eenvoudige manier naar de Overheid door te seinen.

Federal Learning Account

Wil jij tijdig klaar zijn voor de Federal Learning Account?

Schakel Xaurum in om je FLA-aangiften in orde te brengen!