Learning Portal

Neem je ontwikkeling PDPbanner
in eigen handen

 

Zorg voor een optimale ontwikkeling van al je medewerkers door ze zelf te betrekken bij de opbouw van hun ontwikkelingsplan.

  Actie!

Het bijwonen van klassikale trainingen, het volgen van een e-learning, het krijgen van coaching-sessies of een on-the-job-begeleiding wordt als actie beschouwd.

 Aanbod

Opleidingen kunnen gekozen worden uit het aanbod aan klassikale trainingen en e-learnings dat voorhanden is binnen het bedrijf, maar ook aanvragen tot volgen van externe cursussen is een mogelijkheid.

 

 

Nog gemakkelijker voor de medewerkers wordt het indien men vooraf passende trainingspaden heeft uitgestippeld; deze trajecten zijn al dan niet verplicht te volgen en kunnen per stap meerdere alternatieven aanbieden.

Certificaten

Doordat medewerkers hun eerder verworven certificaten, diploma's of gewoon hun vaardigheden kunnen invoeren, kan je als trainingsverantwoordelijke snel een overzicht bekomen van de binnen jouw bedrijf aanwezige skills. Ook kan je opvolgen hoe het gesteld is met de verplichte bijscholingen en het verwerven van de punten vereist in het kader van de wettelijke verplichtingen

Course Control

CC

Learning Portal

LP

Quality Sensor

QS

PE - online

PE