PE - online

Automatiseer uw accreditatie en (her)registratie

Permanente Educatie

Kwaliteit van werk door professionals wordt meer en meer getoetst aan bestaande keurmerken. Een professional moet kennis en vaardigheden actueel blijven houden om het beroep op een juiste manier uit te voeren. PE is één van de instrumenten om competenties en vaardigheden van de professional op het juiste niveau te houden.

De administratie van Permanente Educatie

PE is een krachtig instrument voor kwaliteitsborging. Het administratieve proces rondom PE is echter zeer arbeidsintensief en geeft de professional en de beroepsgroep onvoldoende informatie. Controle op uitvoering, actuele inzage in de PE-status en managementinformatie ontbreken. PE-online biedt de oplossing waarbij de administratieve processen automatisch worden afgehandeld.

Meer informatie: www.pe-online.org

Course Control

CC

Learning Portal

LP

Quality Sensor

QS

PE - online

PE