teste

Kwaliteit van werk door professionals of bedrijven wordt meer en meer getoetst aan bestaande keurmerken. Een professional moet kennis en vaardigheden actueel blijven houden om het beroep op een juiste manier uit te voeren. Bedrijven moeten weer aan andere eisen voldoen om gecertificeerd te blijven.
pe-online-banner

De administratie van kwaliteitsregistratie

PE-online is een krachtig instrument voor kwaliteitsborging. Het administratieve proces rondom registratie en certificering is echter zeer arbeidsintensief en geeft de professional, het bedrijf en de beroepsgroep onvoldoende informatie. Controle op uitvoering, actuele inzage in de status en managementinformatie ontbreken.

PE-online biedt de oplossing waarbij de administratieve processen automatisch worden afgehandeld binnen één systeem.